Zo maak je een logboek van slim slot in Home Assistant

Hoe maak ik een logboek van toegangsgebeurtenissen van mijn slimme slot in Home Assistant?

Als je een slim slot in je huis hebt geïnstalleerd en het hebt verbonden met Home Assistant, wil je waarschijnlijk een logboek bijhouden van alle toegangsgebeurtenissen. Dit kan handig zijn om een geschiedenis van de deuractiviteit bij te houden en eventuele verdachte of ongeautoriseerde toegang te detecteren. In deze blogpost leggen we uit hoe je een logboek van toegangsgebeurtenissen kunt maken met behulp van Home Assistant.

Stap 1: Maak een sensor voor het slimme slot
Om toegangsgebeurtenissen te kunnen loggen, moet je eerst een sensor configureren voor het slimme slot in Home Assistant. Dit kan gedaan worden in de configuration.yaml file door de volgende code toe te voegen:

`binary_sensor:
– platform: template
sensors:
slim_slot:
friendly_name: “Slim Slot”
device_class: door
value_template: “”
`

In deze configuratie maken we gebruik van een template sensor genaamd “Slim Slot”. De sensor wordt gekoppeld aan de status van het slimme slot, dat wordt weergegeven als “sensor.slim_slot_status”.

Stap 2: Maak een automatisering
Nu we de sensor hebben geconfigureerd, kunnen we een automatisering maken om toegangsgebeurtenissen te loggen telkens wanneer het slimme slot wordt geopend of vergrendeld. Voeg de volgende code toe aan de automations.yaml file:

`- alias: Log Toegangsgebeurtenis
trigger:
platform: state
entity_id: binary_sensor.slim_slot
action:
service: persistent_notification.create
data_template:
message: >
{% if trigger.to_state.state == “on” %}
Deur geopend op
{% else %}
Deur vergrendeld op
{% endif %}
`

Deze automatisering wordt geactiveerd telkens wanneer de status van “binary_sensor.slim_slot” verandert. De actie is om een persistente melding te maken met het tijdstip waarop de deur werd geopend of vergrendeld.

Stap 3: Definieer een logboekweergave
Om de toegangsgebeurtenissen te kunnen bekijken, moeten we een logboekweergave maken in Home Assistant. Voeg de volgende code toe aan de lovelace.yaml file:

`- title: Toegangslogboek
type: history
entities:
– sensor.slim_slot
`

Deze configuratie creëert een logboekweergave met de titel “Toegangslogboek”, waarin de “sensor.slim_slot” entiteit wordt weergegeven. Dit logboek zal alle toegangsgebeurtenissen tonen die zijn gelogd in Home Assistant.

Stap 4: Bekijk het logboek
Nu alles is geconfigureerd, kun je het logboek van toegangsgebeurtenissen bekijken in Home Assistant. Ga naar de logboekweergave die je zojuist hebt gemaakt en je zult een lijst zien van alle toegangsgebeurtenissen, inclusief het tijdstip waarop de deur werd geopend of vergrendeld.

Conclusie
Het bijhouden van een logboek van toegangsgebeurtenissen van je slimme slot in Home Assistant is een handige manier om een geschiedenis van deuractiviteit bij te houden en eventuele verdachte of ongeautoriseerde toegang te detecteren. Door het configureren van een sensor, een automatisering en een logboekweergave, kun je eenvoudig toegangsgebeurtenissen loggen en bekijken.