Op weg naar 2023 zijn er verschillende trends in de smart home markt die het vermelden waard zijn.

Een trend die naar verwachting zal aanhouden, is de groei van spraakassistenten. Spraakassistenten zoals Amazon Alexa en Google Assistant zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden, en er wordt verwacht dat ze in 2023 nog wijdverspreider zullen worden. Met deze virtuele assistenten kunnen gebruikers hun smart home-apparaten bedienen en toegang krijgen tot informatie en diensten via spraakopdrachten.

Een andere trend is de integratie van kunstmatige intelligentie (AI) en machinaal leren in smart home-apparaten. Deze technologieën zullen er naar verwachting voor zorgen dat slimme thuisapparaten proactiever worden en beter kunnen inspelen op de behoeften van hun gebruikers. Een slimme thermostaat zou bijvoorbeeld AI en machine learning kunnen gebruiken om de favoriete temperatuurinstellingen van een gebruiker te leren en de temperatuur dienovereenkomstig aan te passen, of een slim beveiligingssysteem zou AI kunnen gebruiken om patronen en anomalieën te detecteren die kunnen wijzen op een bedreiging van de veiligheid.

De verspreiding van 5G-netwerken zal naar verwachting ook een aanzienlijke impact hebben op de smart home-markt in 2023. 5G-netwerken bieden hogere snelheden en een lagere latentie dan eerdere generaties mobiele netwerken, waardoor ze zeer geschikt zijn voor gebruik met smart home-apparaten. Aangezien de uitrol van 5G-netwerken de komende jaren naar verwachting zal versnellen, is het waarschijnlijk dat we meer smart home-apparaten zullen zien die zijn ontworpen om te profiteren van deze netwerken.

Een andere trend om in de gaten te houden is de toegenomen aandacht voor duurzaamheid en energie-efficiëntie in de smart home-markt. Slimme thuisapparaten zoals slimme thermostaten en slimme verlichtingssystemen kunnen huiseigenaren helpen energie te besparen en hun ecologische voetafdruk te verkleinen, en dit wordt voor veel consumenten een steeds belangrijkere overweging. Daarom is het waarschijnlijk dat we in 2023 meer smart home-apparaten zullen zien die zijn ontworpen om energie-efficiënt en milieuvriendelijk te zijn.

Tot slot is het vermeldenswaard dat de smart home-markt in 2023 naar verwachting zal blijven groeien en evolueren. Omdat er voortdurend nieuwe technologieën en trends ontstaan, is het waarschijnlijk dat we de komende jaren nog meer innovatieve en spannende smart home-producten en -diensten zullen zien.